ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάξος, 01/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      

Αρ. Πρωτ.:3531

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την01η Μαρτίου2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στοκάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςτου διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2018-2021», για τα τμήματα 2 και 6.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσαλόγω της μεγάλης αναγκαιότητας ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νάξου  και  Μικρών Κυκλάδων.

 

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.