ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/06/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 10160

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εισήγηση έγκρισης άγονης δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Ποταμιάς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.    Ανάθεση χειρισμού τριών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής άρθρ. 152 Ν.3463/2006,  κατά των αποφάσεων του Συντονιστή Αποκ. Δ/σης Αιγαίου με αρ. 22597/22-04-2019,  22600/22-04-2019 και  22601/22-04-2019.

3.    Ανάθεση αντιμετώπισης-χειρισμού ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά της υπ’ αριθ. 77/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ».

5.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019.

6.    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

7.    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

8.    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

9.    Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

10. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

11. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

12. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

13. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

14. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

16. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

17. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

18. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

19. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

20. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

21. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

22. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

23. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

24. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

25. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

26. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

27. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

28. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

29. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

30. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

31. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

32. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

33. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

34. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

35. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.