ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 26/09/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ. πρωτ.:16812

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
  2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020.
  3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή στάσεων επιβατών» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
  4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
  5. Έγκριση επιχορήγησης νέων Ιατρών σύμφωνα με τις 113 και 289/2017 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 της επιχείρησης.
  7. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ, λόγω συνάντησης με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για θέματα ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

 

Ο Δήμαρχος

         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

             Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.