ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (15η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

  1. Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2011.
  2. Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2012.
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωση και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική έκθεση εδάφους θεμελίωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση στο κτίριο του Ξενώνα στην περιοχή της Ανεγυρίδας της Τ.Κ. Κορώνου».
  5. Λήψη απόφασης επί άσκηση εφέσεως κατά της με αρ. 7/2012 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Νάξου.
  6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

       Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.