ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Νάξος, 16/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.: 18198

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης» στις κοινότητες Βίβλου και Μελάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας λόγω κατάρρευσης τμήματος ξηρολιθοδομής στο κοιμητήριο Κουρουνοχωρίου Μελάνων και για την ασφάλεια πεζών και οδηγών λόγω κατάρρευσης τμημάτων ξηρολιθοδομής που λειτουργεί ως τοιχίο αντιστήριξης οδών στις κοινότητες Βίβλου και Μελάνων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.