ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 01/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ. πρωτ.: 19528
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 06 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ».
  2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020.
  3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
  4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων.
  5. Ενημέρωση ποινικών υποθέσεων Νοεμβρίου 2019, για έγκριση παράστασης.

 

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.