ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 15/11/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 20677

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ».

2.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΜΟΙΡΕΣ  ΤΗΣ Τ.Κ ΑΠΕΡΑΘΟΥ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ»

4.    Έγκριση 2ουΑΠΕ-2ουΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300κ.μ./ημέρα)».

5.    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ».

6.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

 

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.