ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 13/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. Πρωτ.: 22894

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2020»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι μόλις τις προηγούμενες μέρες έγιναν σαφείς οι ανάγκες για παροχή υπηρεσίας συγκοινωνιακού έργου στους αθλητές που χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο Νάξου και το Γήπεδο ποδοσφαίρου του Αγίου Αρσενίου και των εκπαιδευομένων στο ΔΙΕΚ Νάξου στο Φιλώτι και δεδομένης της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος έως την 31-12-2019.

 

Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.