ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος, 4-6-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.8917
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 4 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) , το υπ΄αριθμ πρωτ. 18318/13.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ΄αριθμ πρωτ. 1822/16.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις υπ΄αρ.18318/13.03.2020, 40/20930/31.3.2020,33282/29.05.2020,60249/22.09.2020 εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών και την Κ.Υ.Α. Δ1 α/ΓΠ. ΟΙΚ. 80189/12-12-2020 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης .

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω της κατεπείγουσας δαπάνης για την φιλοξενία περίπου 150 ατόμων στα πλαίσια επίσκεψης των συνέδρων για την πραγματοποίηση του 33ου συνεδρίου κινηματογραφικών λεσχών Ελλάδος , επειδή οι ημερομηνίες δεν ήταν σίγουρες λόγω της κατάστασης του covid 19 καθώς και από τις προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου η έγκριση πρέπει να είναι εντός της προθεσμίας εξειδίκευσης των 5 ημερών.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.