ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.20548
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.2020 / τεύχος Α) τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ. του έργου : «Αντικατάσταση –επέκταση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πλέον εργασιών ηλεκτροδότησης των συστημάτων & αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου.
3. Απόδοση της εκκαθάρισης των Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Δρυμαλίας»
4. Διαγραφή οφειλών ΔΤ/ΔΦ
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την αποξήλωση Στ. και Χ.Τ λόγω διαμόρφωσης χώρου στην περιοχή Βιδάλη Χώρα Νάξου
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την τοποθέτηση 2 νέων Στ. ΦΟΠ και 2 επιστύλιων Φ.Σ. στην περιοχή ανέγερσης το Δικαστικού Μεγάρου Νάξου
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την τοποθέτηση 3 νέων Στ. ΦΟΠ και 3 επιστύλιων Φ.Σ. στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς Νάξου
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την αποξήλωση 2 Στ. ΧΤ στην περιοχή «Λάκκος» Βίβλου Νάξου
10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά την μετατόπιση επίτονου ΧΤ λόγω διάνοιξης δρόμου στην περιοχή δυτικά της κεντρικής πλατείας Βίβλου Νάξου
11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά εξηλεκτρισμό αγροτικών περιοχών για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης επέκτασης δικτύου Μ.Τ. και τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή «Σαλιαράκη Αγγιδίων» στην Κ. Χώρας Νάξου
12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά εξηλεκτρισμό αγροτικών περιοχών για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης δικτύου Μ.Τ. και τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή « Μυρσίνη Κανά» στην Κ. Κορωνίδας Νάξου
13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά εξηλεκτρισμό αγροτικών περιοχών για την προκαταβολή 8% της συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη της προμελέτης δικτύου Μ.Τ. και τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή « Στροβίλια Σκεπόνι» στην Κ. Κορωνίδας Νάξου
14. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων
15. Έγκριση για μετακίνηση Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.