ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 6-5-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.7290
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 11 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «Δημοτικό αθλητικό κέντρο Νάξου – Εργασίες συντήρησης»
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
3. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργου «Κατασκευή Νέων τάφων στα Υφιστάμενα Νεκροταφεία».
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
7. Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την μετατόπιση στύλου Χ.Τ. ΦΟΠ στην Κ. Δαμαριώνα Νάξου
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.