ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Νάξος, 12-8-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14381

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο :< ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ > του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση ή μη παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης υπηρεσίας για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & MΙΚΡΩΝ KΥΚΛΑΔΩΝ
3. Έγκριση ή μη παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΝΑΞΟΥ».
4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 42/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , η οποία αφορά αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , έτους 2022
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.