ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30-9-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17587
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.
που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :<Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης και αντλιοστάσιο δεξαμενής Κεραμίου > του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «Αιγέας» σχετικά με την αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ενός κτιρίου στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου και έγκριση όρων σύμβασης δωρεάς.
3. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , έτους 2022
6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.