ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (56η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω της έγκρισης της επιχορήγησης από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάγκη για άμεση πληρωμή των εργαζομένων:

1.    Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
3.    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.