ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 30/04/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 7253
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

4.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την χορήγηση άδειας πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (φορτωτάκι BOBCAT) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την χορήγηση έγκρισης τύπου, άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (φορτωτής ερπυστριοφόρος) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

6.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συντήρηση – service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο FIAT στην Πάρο  (λόγω εγγύησης) των νέων τεσσάρων (4) οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

7.    Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο  και διάθεση πίστωσης.

8.    Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2015.

9.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.

10. Καθορισμός ύψους τελών χρήσεως, Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων-εισήγηση στο Δ.Σ..

11. Καθορισμός τιμών παράδοσης βοθρολυμάτων στους ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων-εισήγηση στο Δ.Σ.

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης της «Μελέτη Αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».

13. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαΐου – έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου και μετάβαση εκτός έδρας με τη σχετική δαπάνη.

14. Έγκριση της υπ΄αρ.118/2015 απόφασης Δημάρχου.

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 
 

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

          Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.