ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 08/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 8052
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
3.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
4.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων έργων.
5.    Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2015.
6.    Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισήγηση στο Δ.Σ.).
7.    Έγκριση όρων διενέργειας της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015» και διάθεση πίστωσης.
8.    Έγκριση διενέργειας επιμορφωτικού σεμιναρίου για υπαλλήλους Πολεοδομίας  και διάθεση πίστωσης.
9.    Έγκριση διενέργειας επιμορφωτικού σεμιναρίου για υπαλλήλους του Δήμου και διάθεση πίστωσης.
10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κουφονησίων».
11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σχοινούσας».
12. Κατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων ΔΕ Νάξου.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.