ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 29/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.:10604
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Έγκριση Αποδεσμεύσεων δημοτικού Προϋπολογισμού
2.    Εισήγηση  Αναμορφώσεων του δημοτικού Προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο
3.    Εισήγηση  Αναμόρφωσης  του δημοτικού Προϋπολογισμού, για νέα έργα του                      Τεχνικού Προγράμματος, προς το Δημοτικό Συμβούλιο
4.    Εισήγηση  Αναμόρφωσης  του δημοτικού Προϋπολογισμού, για κόστος προσωπικού ,
 προς το Δημοτικό Συμβούλιο
5.    Εισήγηση  Αναμόρφωσης  του δημοτικού Προϋπολογισμού, για δαπάνες καυσίμων κατά Δημοτική Ενότητα στις Μικρές Κυκλάδες, προς το Δημοτικό Συμβούλιο
6.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
7.    Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
8.    Συζήτηση Αιτήματος οικονομικής αποζημίωσης στον Πραγματογνώμονα Ι.Μπουγιούκα.
9.    Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιουνίου -έγκριση παραστάσεων της με παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου και μετάβαση εκτός έδρας με τη σχετική δαπάνη.
10. Έγκριση δαπάνης για την κατεπείγουσα αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύδρευσης στην περιοχή Ζακρίδας Απειράνθου

       Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.