ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 9/6/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 10728
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και λειτουργίας αντλιοστασίων του Δήμου στις Δ.Ε. Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Δονούσας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους δημόσιας υγείας και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αναφερομένων υπηρεσιών του Δήμου στις παραπάνω Δ.Ε.
 

  Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Ιωάννης  Αξαόπουλος  

Σχόλια are closed.