ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 04/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.: 14853
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2015».
2.    Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Αύγουστος 2015».
3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση τουριστικού καταφυγίου σκαφών Δ.Κ. Κουφονησίων έτους 2015 του Δήμου Νάξου & Μ.Κ.
Το 1ο και 2ο θέμα κρίνονται κατεπείγοντα διότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9810/28-05-2015 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής – Λιμεναρχείο Νάξου με θέμα «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», ο Δήμος μας έχει την υποχρέωση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000, να προσλάβει ικανό αριθμό ναυαγοσωστών κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου, ξεκινώντας  από την 1η Ιουνίου 2015 χωρίς κανένα περιθώριο αναβολής, διαφορετικά θα έχουμε τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Το 3ο θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του τουριστικού καταφυγίου σκαφών Δ.Κ. Κουφονησίων, έληξε 25/07/2015.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.