ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.      Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών Π.Ο.Ε.
2.      Έγκριση και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.      Διάθεση πίστωσης για τις εκλογικές αποζημιώσεις εκλογών 2014,2015 και Δημοψηφίσματος.
4.      Απόφαση για τη διάθεση πίστωσης του έργου: «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 Κουφονησίου».
5.      Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και έκδοση χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης «Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας».

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.