ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ &

ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤ.Χ.Τ. ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΝΑΞΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΝΑΞΟΥ.

2.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤ. Χ.Τ. ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ.

3.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) Φ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΝΑΞΟΥ.

4.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΌΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑΚΙ.

5.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΜΕ ΔΙΠΛΑ Φ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ.

6.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΚΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ.

7.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡ.Σ. ΕΠΙ 4 ΝΕΩΝ ΣΤ. ΧΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΑΛΑΣΣΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ.

8.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ. ΧΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΡΣΙΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ.

9.       Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΕΠΙ 2 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΚΑΝΙ.

10.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΕΠΙ 6 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΡΙ.

11.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΔΥΤΙΚΑ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ.

12.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΟΙΚΙΑ ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟΥ.

13.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

14.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΚΑΙ 2 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ.

15.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ.

16.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ.

17.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΧΩΡΑΣ.

18.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ.

19.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΙΒΛΟΥ.

20.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΡΑΚΗ ΜΙΧ. & ΕΛ. ΜΑΡΑΚΗ.

21.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΑΛΑΚΗ.

22.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤ. ΚΑΠΙΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΝΑΞΟΥ.

23.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ.

24.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ.

25.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΙΟ.

26.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΣΚΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ.

27.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΝΙΚΟΥ.

28.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ.

29.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ.

30.   Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ.Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ.

31. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΥΔΑΡΑ ΣΑΓΚΡΙ ΝΑΞΟΥ.

32. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ ΞΕΝ. ΠΛΑΖΑ ΝΑΞΟΥ.

33. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ ΞΕΝ. ΜΕΔΟΥΣΑ ΝΑΞΟΥ.

34. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΥΚΗΣ ΣΤΕΛΙΔΑ ΝΑΞΟΥ.

35. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΝΑΞΟΥ.

36. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΠΛΑΚΑ ΙΑΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΑΞΟΥ.

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης


Σχόλια are closed.