ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 19/02/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 2629
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών 2016 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
3.    Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας Νάξου  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
4.    Έγκριση πρακτικού Β' φάσης πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία: Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016 (περίοδος ασφάλισης από 7-03-2016 έως 7-03-2017) και ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων (περίοδος ασφάλισης από 11-08-2016 έως 7-03-2017).
5.    Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Νάξου.
6.    Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου.
7.    Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας.
8.    Εξέταση ένστασης για το αποτέλεσμα του πρακτικού 1 του διαγωνισμού με θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ.  Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ.
9.    Εξέταση ένστασης για το αποτέλεσμα του πρακτικού 1 του διαγωνισμού με θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ.  Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ.

 

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.