ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 11/8/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 13822
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έλεγχος δικαιολογητικών πριν την υπογραφή σύμβασης για το έργο: Διαμόρφωση-ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
2.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ''προμήθεια ειδών τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016''.
3.    Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Φιλωτίου.
4.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
5.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην περιοχή ''Τίμιος Σταυρός'' Δ.Κ. Νάξου.

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.