ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 06/9/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 15343
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης βλαβών -προμήθειας εξοπλισμού για την εξοικονόμηση επιπλέον ποσοτήτων νερού ύδρευσης περιοχών της ν. Νάξου, για λόγους λειψυδρίας.
2.    Κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες του συνεργείου ύδρευσης, με σκοπό τη μεταφορά επιπλέον ποσοτήτων νερού, για  λόγους λειψυδρίας.
3.    Κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης προμήθειας αντλίας μοτέρ και λοιπών υλικών για την επαναλειτουργία της γεώτρησης Μητροπόλου ΙΙ, με σκοπό την παραγωγή επιπλέον ποσοτήτων νερού, για  λόγους λειψυδρίας.
4.    Κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου: «Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας – Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την εξοικονόμηση επιπλέον ποσοτήτων νερού ύδρευσης, διότι λόγω λειψυδρίας εγκυμονεί άμεσος κίνδυνος διακοπής υδροδότησης.     

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.