ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 02/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22445
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 08 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.    Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
5.    Έγκριση ενεργειών για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του οφειλέτη του Δήμου Καστελλάνου Αργύρη, ανάθεση σε συμβολαιογράφο και δικαστικούς επιμελητές.
6.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2017''.
8.   Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων έτους 2017 (περίοδος ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018).
9.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ''καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017''.
10.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017''.
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017''.
12. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ευπρεπισμός – χρωματισμοί κουφωμάτων Κοινότητας και παιδικής χαράς Δ.Κ. Κουφονησίων.
14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: επισκευή- συντήρηση κοινοτικών κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς.             Ο

Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.