ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22954 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κουφονησίων.
2.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σχοινούσας.
3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ηρακλειάς.
4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δονούσας.

 Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.