ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 20/01/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 1319
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2017» (περίοδος ασφάλισης από 07/03/2017 έως 07/03/2018).
2.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου».
3.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας».
4.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2016-2017».
5.    Έγκριση πρακτικού Α' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2016-2017».
6.    Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ''Ξηρόκαμπος'' Δ.Ε. Νάξου.
7.    Εισήγηση περί αποδοχής δωρεάς δουλείας διόδου.           
 Ο Δήμαρχος
        
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.