ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 17/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 4880
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.    Εξέταση προδικαστικής προσφυγής  κατά της 350/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η εξέταση της δικαστικής προσφυγής προηγείται με προθεσμία δέκα ημερών  από την κοινοποίησή της  στο Δήμο και η διαδικασία συνέχισης του Διαγωνισμού «Καταπολέμηση Κουνουπιών  2017» πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί  λόγω έναρξης εφαρμογής των κατάλληλων ψεκασμών μετά από τις βροχοπτώσεις εντός μηνός.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                             
Ιωάννης Μαράκης  

Σχόλια are closed.