ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 22/03/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 5162 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.     Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης -Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων .
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία καθώς ο διαγωνισμός αφορά υποχρεωτική δαπάνη υγρών καυσίμων και λιπαντικών που εξαιτίας της φύσης και του είδους των προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  και αφορούν τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας  των δημοτών (κίνηση απορριμματοφόρων , μηχανημάτων ύδρευσης , γεννητριών εργοστασίων κλπ)  .       

Ο Δήμαρχος    & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.