ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 23-05-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.:5781
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (9η/2011)

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα αφού η σχετική απόφαση απαιτείται να εκδοθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο προκειμένου οι εφημερίδες να προβούν στη δημοσίευση της σχετικής περίληψης και να διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην καθορισμένη ημερομηνία.

 

 

   Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.