ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος, 11/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. πρωτ.: 17872

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου 2019-2021».
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 3. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
 4. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Δημητρίου Λιανού.
 5. Διαγραφή οφειλής τέλους επί ακαθάριστων εσόδων (παρεπιδημούντων) έτους 2008.
 6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επικοινωνιακό & Προωθητικό Υλικό έτους 2019 για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Interreg Med Consume- Less».
 7. Οριστική παραλαβή αντικειμένου σύμβασης: «Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων ΒΙΟ.ΚΑ Κουφονησίου».
 8. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ».
 9. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019, για έγκριση ή μη παραστάσεων.
 10. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 170/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον πίνακα δικαιούχων βάσει των βεβαιώσεων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

 

 

Ο Δήμαρχος

         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

             Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.