ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Νάξος, 04/06/2015
 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ. Πρωτ: 10298
                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 4 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1)Έγκριση δαπάνης και  διάθεσης πίστωσης και όρων μελέτης και διακήρυξης  – Τεχνικών Προδιαγραφών και  Τευχών Δημοπράτησης της προμήθειας  «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ OFSY100 TAΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ».
2)Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης – Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης διαγωνισμού για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών, μονίμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2015».
3) Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών:  «Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας Δρυμαλίας.
4) Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών: «Διαμόρφωση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                            

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.