ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος 07/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ.Πρωτ.: οικ. 437
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                 Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                 Μέλη του Δ.Σ.
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 11/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
3 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την φιλοξενία καθηγητή γεωλογίας στο πλαίσιο διαμόρφωσης και πιστοποίησης του Γεωλογικού Μουσείου Απεράθου.
4. Παραχωρήσεις αθλητικών χώρων.
 
 Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.