ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος 26/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: οικ. 622
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                        Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                            Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 11η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σήμερα 26/07/2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων  από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι αύριο 27/07/2016 θα πραγματοποιηθεί
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα την έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης.

                                      
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.