ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος 22/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 613
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                                       Προς:
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών                                       Μέλη του Δ.Σ.

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                       Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 28/07/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
ια συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.,
από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην
εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
οικονομικού έτους 2016.

3.    Παράταση σύμβασης για τη «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

4.    Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς
σταθμούς κατά την σχολική  περίοδο 2016-2017.                                                                                      

Ο Πρόεδρος                                                                         
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.