ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Νάξος 05/08/2016
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 654
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                    Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                    Μέλη του Δ.Σ.
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 13η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α
σήμερα 05/08/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.  "Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων".
Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης, έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2016.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι
θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί το ανωτέρω έργο (δημοπράτηση κ.λ.π.),
δεδομένου ότι έχει λήξει η σύμβαση του προηγούμενου αναδόχου και
ο χλοοτάπητας πρέπει να συνεχίσει να συντηρείται.

       Ο Πρόεδρος                                                                       
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

                                      

                                                                                 

Σχόλια are closed.