ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος 22/08/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ.Πρωτ.: οικ. 682
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος           Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                                     Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                               Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
 γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α την Παρασκευή 26/08/2015, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου
 αθλητικών εγκαταστάσεων».

2. Καθορισμός ειδικότητας συμβασιούχου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ ) του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 2016-2017.

3. Έγκριση μελέτης και ανάληψη δαπάνης για την διενέργεια της  προμήθειας  ειδών παντοπωλείου,
 οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου για τον 1ο  και 2ο   Παιδικό Σταθμό Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων και
προμήθεια  γάλακτος για τους υπαλλήλους  του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. οικ. έτους 2017.

4.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την φιλοξενία καθηγητή γεωλογίας στο
 πλαίσιο διαμόρφωσης και πιστοποίησης του Γεωλογικού Μουσείου Απεράθου.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη
λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο διεξαγωγής του Νάξαθλον 2016.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

                                                                                    

Σχόλια are closed.