ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 15ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 01/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ.Πρωτ.: οικ. 727
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                 Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                   Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Καλείστε στην με α/α 15η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σήμερα
01/09/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων  από το Δήμο Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων  για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

 
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι ακυρώθηκε
 η υπό εξέλιξη διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που είχε εγκριθεί με
προγενέστερη σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς εφαρμόζεται υποχρεωτικά
 από 8-8-2016 η νέα νομοθεσία (Ν. 4412/2016).  Η Δ/νση Περιβάλλοντος, στα πλαίσια
των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια της έγκαιρη προμήθειας καυσίμων,
συνέταξε νέα μελέτη, στα όρια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την συντόμευση
του χρόνου των απαιτούμενων διαδικασιών και για μεγαλύτερη ευελιξία η οποία
πρέπει να εγκριθεί άμεσα προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα η
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 Ο Πρόεδρος
 Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                                   

                                      

                                                                                      

Σχόλια are closed.