ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 02/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αρ.Πρωτ.: οικ. 736
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             
Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης             Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                             Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
                                             

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 06/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποστολή αντιπροσωπίας στη Σίφνο
προκειμένου να συμμετέχει στο 10ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές»
από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

2. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου για την αθλητική περίοδο 2016-2017.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                   

                                                                                        

Σχόλια are closed.