ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 17ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος 15/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ.Πρωτ.: οικ. 760
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                Προς:
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 Καλείστε στην με α/α 17η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 16/09/2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση παραδοσιακής
εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού της Αγίας Σοφίας στο Μερσήνι Δονούσας.

2. Παραχώρηση ανοιχτού Δ.Α.Κ. Νάξου στην ΕΠΣ Κυκλάδων.

 
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα διότι το αίτημα
για την πραγματοποίηση της παραπάνω σχετικής εκδήλωσης κατατέθηκε στο Ν.Π.
στις 13/09/2016, και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2016,
ενώ το αίτημα της ΕΠΣ Κυκλάδων κατατέθηκε στο Ν.Π. σήμερα, 15/09/2016,
για αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 17 & 18/09/2016, 
όποτε δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τακτική συνεδρίαση.

                                                   

 Ο Πρόεδρος
  Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

 

Σχόλια are closed.