ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 13/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 851
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                    Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 20η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 17/10/2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια με τίτλο έκδοση
βιβλίων των πρακτικών του Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ».
2. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Προέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
3.Παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού και κλειστού Δ.Α.Κ. Νάξου και του γηπέδου Αγίου Αρσενίου
για την αθλητική περίοδο 2016-2017.
                                           
Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                            
Ιωάννης Τσολάκης
                                                                                                                 

Σχόλια are closed.