ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 27/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 903
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                    Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                                   Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει
στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 02/11/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδέσμευση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
2.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο πραγματοποίησης
της εκδήλωσης «Παραδοσιακό Ρακιντζό στη Μονή».
3.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο  πραγματοποίησης ημερίδας Στίβου.                                                                                                                               
 Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.