ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 22ης/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 08/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 943
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                  Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      

Για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 22η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο 09/11/2015, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου
Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2016».  
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι είναι επιτακτική
 ανάγκη να συντηρείται καθημερινά ο χλοοτάπητας του ανοικτού
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου, δεδομένου ότι η παραμικρή επιβάρυνση του θα έχει
αποτέλεσμα τη πλήρη καταστροφή του με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλη η χρήση του.
                                                                                                                              
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.