ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος 18/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                    Αρ.Πρωτ.: οικ. 966
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                 Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει
στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/11/2015, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2016.
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εργασία με τίτλο
«Επισκευή – Συντήρηση ανοικτού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4. Εγγραφή νηπίων στου παιδικούς σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2016-2017.
5. Αποδέσμευση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2016.
6. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος χρήσης του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου και του γηπέδου Αγίου Αρσενίου για την αθλητική περίοδο 2016-2017.                         

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.