ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 1015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                        Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                                   Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 24η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία
 διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 06/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό
του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2016.
2. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2017».
3. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2017».
4. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και
γραμμογράφηση χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), στο γήπεδο ποδοσφαίρου
της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση Μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφηση χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), 
 στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».                                                                                                                                
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.