ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος 09/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ.Πρωτ.: οικ. 1050
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                              Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     

                          Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 25η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει
στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/12/2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση προϋπολογισμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
οικονομικού έτους 2017.                                                                                                                              
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.