ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος 09/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 1051
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού 
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                    Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                                     Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 Καλείστε στην με α/α 26η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία
διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αφορά
στην προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφηση χλοοτάπητα,
συνθετικού τάπητα (ταρτάν), στο γήπεδο Φιλωτίου «Γιάγκος Γρατσίας» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2016.
3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.                                                                                                                               
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.