ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος 06/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: οικ. 334
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                           Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                           Μέλη του Δ.Σ.
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
                         
 
                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                               Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως
 του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 10/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2015.

  Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης                                                                                                                                 

Σχόλια are closed.