ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Αρ.Πρωτ.: οικ.  267
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                 Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      
                       Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/04/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη
λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων,
από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017
3.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
4.Παραχώρηση κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου στην AEGEE (Κίνηση Φοιτητών για την ένωση της Ευρώπης).
5.Παραχώρηση ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου στο σωματείο Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών Παναξιακού Α.Ο.                                            
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.