ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος 06/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 335
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                  Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                      Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
                            Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                         

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα
γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 10/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην
εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
οικονομικού έτους 2016.
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση εντύπων προγράμματος
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων κτιρίου
θεατρικού μουσείου «Ι. Καμπανέλλης».
5.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση – επικεράμωση στέγης μουσείου
Ι.Καμπανέλλης
6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση παραθύρων κλειστού
 Γυμναστηρίου Χώρα Νάξου».
7. Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Νάξου, στη Δρυ Μαρία για τη διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων καθώς και τις
απαραίτητες σε αυτό πρόβες.
8. Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Νάξου στον Απεραθίτικο Αθλητικό Σύλλογο «Τα Φανάρια».

Ο Πρόεδρος                                                                           
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης
                                                                                       

Σχόλια are closed.